Einzelnes Ergebnis wird angezeigt

Browser
Version
Chrome
ab 23
Edge
ab 12
Safari
ab 6
Firefox
ab 21
Opera
ab 15
IE
ab 10
Chrome for Android
alle
Safari on iOS
ab 6
Samsung Internet
alle
Opera Mini
NEIN
Opera Mobile
ab 73
Android Browser
ab 4.4
Firefox for Android
ab 110
QQ Browser
ab 13.18
KaiOS Browser
ab 2.5